News

Prosessimonitoroinnin kehitysyhteistyötä GTK Mintecissä

Posted by Timegate on 17.6.2020 10:51

Timegate on tehnyt yhteistyössä GTK Mintecin koetehtaan kanssa reaaliaikaisen prosessimonitoroinnin kokeiluja ja kehitystä. Vuonna 2019 kesällä tehdyissä rikastusprosessipiloteissa, joissa oli mukana myös kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö Keliber, seurattiin sensoriteknologiamme avulla rikastusprosessin eri vaiheita jatkuvatoimisesti parin viikon ajan.

Mittausjakson aikana seurattiin rikaste- ja jätelinjoille sijoitettujen sensoreiden avulla tietoa rikasteen laatuvaihteluista ja prosessissa mahdollisesti ilmenneistä häiriöistä. Kahden viikon koeajon aikana monitorointidata todettiin niin luotettavaksi, että prosessia säädettiin tuottamamme datan avulla.

GTK:n julkaisemassa artikkelissa on lisätietoa liittyen yhteistyöhömme ja ajatuksia tulevista kehityskaarista. Lue juttu täältä (linkki).

Olemme tehneet Keliberin kanssa aiemmin mittauksia alfa- ja beeta-spodumeenin konversiokokeissa. Alla olevasta linkistä voit ladata aiheesta kertovan case studyn.

Download Spodumene Case Study

Tags: Mining, Process Analysis, Digitalization, Mineralogy