Newsletter

Subscribe to our newsletter and blog

Stay on top of the latest news and blogs by subscribing to our mailing list

Prosessimonitoroinnin kehitysyhteistyötä GTK Mintecissä

Timegate on tehnyt yhteistyössä GTK Mintecin koetehtaan kanssa reaaliaikaisen prosessimonitoroinnin kokeiluja ja kehitystä. Vuonna 2019 kesällä tehdyissä rikastusprosessipiloteissa, joissa oli mukana myös kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö Keliber, seurattiin sensoriteknologiamme avulla rikastusprosessin eri vaiheita jatkuvatoimisesti parin viikon ajan.

Mittausjakson aikana seurattiin rikaste- ja jätelinjoille sijoitettujen sensoreiden avulla tietoa rikasteen laatuvaihteluista ja prosessissa mahdollisesti ilmenneistä häiriöistä. Kahden viikon koeajon aikana monitorointidata todettiin niin luotettavaksi, että prosessia säädettiin tuottamamme datan avulla.

GTK:n julkaisemassa artikkelissa on lisätietoa liittyen yhteistyöhömme ja ajatuksia tulevista kehityskaarista. Lue juttu täältä (linkki).

Olemme tehneet Keliberin kanssa aiemmin mittauksia alfa- ja beeta-spodumeenin konversiokokeissa. Alla olevasta linkistä voit ladata aiheesta kertovan case studyn.

Download Spodumene Case Study